Samoa 1905 Mint Picture Postcard Tutuila Pago Pago

Hafen von Pango-Pango auf Tutuila. (pt)

Printable version